Pagrindinis 2018-01-31T08:21:47+00:00

Som hovedproduksjon har selskapet UAB ELGA produksjon av stålkonstruksjoner og andre tjenester!

Metallskjæring

Metallskjæring utføres ved bruk av automatiserte anlegg for plasma-/gasskjæring.

Metallskjæring

Plasmaskjæring – metallplater med tykkelse inntil 30 mm, gasskjæring – inntil 100 mm.

Kvalitet

Alle metallprodukter er produsert av kvalitetsmaterialer av høyeste klasse og ved bruk av avanserte teknologier og teknologiske prosesser.

Kvalitet

Etter å ha innført et nytt kvalitetsledelsessystem ISO 9001 på selskapet, blir den teknologiske utstyrsparken årlig oppgradert.

Andre tjenester innenfor metallarbeid

Metallrengjøring med DBS-200 RCS anlegget. Halvautomatisk sveising av ulike søyler, tårn, master, stålkonstruksjoner inntil 6000 kg.

Andre tjenester innenfor metallarbeid

Bord for 3D-sveising og modulært sveisesystem som gir mulighet til å sveise dimensjonale konstruksjoner av ulike lengder. Er du interessert i våre tjenester? Skriv til oss!

Er du interessert i våre tjenester? Skriv til oss!

Kontakt