Om oss

/Om oss
Om oss 2017-06-30T14:27:50+00:00

Företagets huvud produktasortiment består av:

 • Metallkonstruktioner för luftledningar: 0,4 kV, 10 kV, 35 kV, 110 kV, 330 kV anläggningar, metallkonstruktioner på armerad betong anläggningar;
 • Metallkonstruktioner för 110 kV, 330 kV transformatorstationer: metallkonstruktioner under utrustning, portaler.

Företaget tillverkar också:

 • Kommunikationstorn;
 • åskledare;
 • räcke på bron;
 • modulära rumsliga broar över järnvägskorsningar;
 • fotgängare vägbroar över motorvägar;
 • olika trappkonstruktioner;
 • genombrutet kontroktioner;
 • metall förbindningar;
 • kolumner;
 • grund;
 • port;
 • vägbommar.